AXON HOLDING SE

Spoločnosť AXON HOLDING SE je holdingová spoločnosť so sídlom v Larnake, Cyprus. Spoločnosť bola založená v roku 2014. Spoločnosť pôsobí v právnej forme európskej spoločnosti podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti. Výhodou tohto typu spoločnosti je lepšia zrozumiteľnosť pre zahraničných partnerov a investorov. Spoločnosť sa riadi právom Európskej Únie a právom krajiny, v ktorej má registrované sídlo.

Základnou úlohou spoločnosti je pôsobiť ako holdingová spoločnosť. Zámerom spoločnosti AXON HOLDING SE je stať holdingovou spoločnosťou skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnologického vývoja. Za týmto účelom spoločnosť v roku 2015 nadobudla 73,6% akcií spoločnosti AXON Neuroscience SE. Akvizícia bola financovaná prostredníctvom emisie dlhopisov. AXON HOLDING SE plánuje v budúcnosti zrealizovať akvizície ďalších spoločností pôsobiacich v oblasti biotechnologického vývoja, najmä v krajinách strednej a východnej Európy.